CD-Tabler 1.2

Status : Shareware - Orphanware

CD-Tabler je katalogizačný program, ktorý slúži na evidenciu obsahu výmenných médií (CD-Rom, diskety, a pod.)

Program CD-Tabler načíta obsah vašich CD, a uloží ich do prehľadnej databázy. Uložené záznamy je potom možné prezerať podobne ako v programe "Prieskumník" v systéme Windows bez prítomnosti originálneho média v mechanike CD-Rom.


CD-Tabler umožňuje vytvárať ľubovoľný počet databáz, takže si vaše CD môžete prehľadne rozdeliť podľa obsahu.
Pre lepšiu orientáciu si môžete označiť vybrané súbory vami definovanou poznámkou. Rovnako je možné označiť poznámkou aj jednotlivé CD v archíve.
Program má zabudované výkonné vyhľadávanie , ktoré umožňuje prehľadávať aktuálnu databázu, alebo všetky databázy odrazu, či dokonca len jednotlivé CD. Rovnako možno prehľadávať aj poznámky k jednotlivým súborom.
Samozrejmosťou je vstavaný tlačový výstup ovládaný prepracovaným "sprievodcom pre tlač" z jednoduchým ovládaním, ktorý umožňuje bezproblémové používanie aj úplnému začiatočníkovi.
CD-Tabler umožňuje aj nahliadať dovnútra archívových súborov (zip,rar,cab), a taktiež načítať aj reálne ikony spustiteľných programov.
Jednotlivé súbory je možné spúšťať, či kopírovať priamo z programu CD-Tabler.
Program obsahuje prepojenie na server freedb.org, pomocou ktorého si môžete uložiť do databázy ďalšie doplňujúce informácie o hudobných CD.

Stiahnuť CD-Tabler
cd-tabler cd-tabler