SM-Diar 3.6

Status : Shareware - Orphanware

Sm-Diar je osobný manažér, ktorý umožňuje jednoduchým a pritom efektívnym spôsobom organizovať prácu, viesť osobný adresár, plánovať úlohy, tlačiť obálky, štítky, či prehľadné zostavy z údajov , ktoré si zaznamenáte v jednotlivých databázach.

Adresy

Obsahuje evidenciu adries a umožňuje zaznamenávať vaše kontakty do prehľadnej databázy vyhľadávať údaje , a prispôsobiť si interface podľa svojich predstáv pomocou užívateľského nastavenia pracovnej plochy. Vo Vašom novom programe SM-Diar, si budete môcť definovať vlastné dátové položky (Jednoduchý text, Viacriadkový text, Obrázok, Dátumové pole, Zaškrtávací box). Táto vlastnosť umožňuje ušiť si na mieru vašu vlastnú, osobnú databázu. Obsahuje evidenciu adries a umožňuje zaznamenávať vaše kontakty do prehľadnej databázy vyhľadávať údaje , a prispôsobiť si interface podľa svojich predstáv pomocou užívateľského nastavenia pracovnej plochy. Vo Vašom novom programe SM-Diar, si budete môcť definovať vlastné dátové položky (Jednoduchý text, Viacriadkový text, Obrázok, Dátumové pole, Zaškrtávací box). Táto vlastnosť umožňuje ušiť si na mieru vašu vlastnú, osobnú databázu.

sm-diar

Zostavy

Obsahuje tvorbu zostáv vo forme adresových štítkov, tlač obálok, tlač prehľadu adries na základe vlastného výberu položiek, či výberu s použitím vyhľadávania, náhľad pred tlačou, možnosť tlače na samolepiace štítky. Tlač zostáv je možné realizovať pomocou prepracovaného Sprievodcu tlačou, pomocou ktorého bez problémov vytlačí obálky, či štítky aj úplný začiatočník. Na tvorbu zostáv je možné využiť všetky dátové zdroje programu SM-Diar. Môžete si vytvoriť tlačové zostavy aj z databázy úloh, či databázy odkazov.

cd-tabler

Odkazy

Obsahuje databázu odkazov na súbory, či na internetové stránky. Pridávanie odkazov do databázy je riešené metódou "ťahaj a pusť". Na vašom monitore sa vytvorí odchytávací formulár do ktorého môžete priamo počas práce pridávať súbory, ktoré sa priamo zapisujú do databázy. Odkazy je možné filtrovať podľa typu súboru, a samozrejme prehľadávať vstavanými funkciami.

sm-diar

Úlohy

Obsahuje elektronický diár s možnosťou zaznamenania úloh a s možnosťou pripomínania vo Vami určenom predstihu pomocou programu “ Guard “ , ktorý je súčasťou dodávky. Máte možnosť členiť úlohy do jednotlivých projektov, ale aj zapisovať ich samostatne. Úlohy je možné zobrazovať po časových úsekoch (deň, týždeň, mesiac), ako aj v stromovej štruktúre po jednotlivých projektoch. Modul úloh tiež umožňuje spúšťanie - otváranie súborov na vašom počítači podľa vášho osobného časového plánu. V module úloh je teraz možné zadávať na pripomínanie aj vaše došlé faktúry. Rovnako je možný aj jednoduchý prenos dát (ťahaj a pusť) do vášho e-bankového rozhrania.


Stiahnuť SM-Diar
sm-diar

Zásuvné moduly

Postup pri inštalácii je veľmi jednoduchý :
   1. Vypnete program SM-Diar (ak práve beží)
   2. Stiahnete si z internetu želaný rozširujúci modul
   3. Nainštalujte ho (musí byť umiestnený v tom istom adresári ako SM-Diar)
   4. Spustite SM-Diar


PSČ-SK
Modul obsahuje databázu Psč Slovenskej Republiky a je šírený bezplatne. Po naištalovaní je dostupný v menu programu SM-Diar v sekcii "Plug-Ins". Veľkosť 500 Kb.

- FREEWARE -

Stiahnuť  PSČ-SK


PSČ-CZ
Modul obsahuje databázu Psč Českej Republiky a je šírený bezplatne. Po naištalovaní je dostupný v menu programu SM-Diar v sekcii "Plug-Ins". Veľkosť 539 Kb.

- FREEWARE -

Stiahnuť  PSČ-CZ