Verbs&Words 1.0

Status : Freeware

Program na precvičovanie anglických slovíčok, viet a nepravidelných slovies. Aplikácia bola pôvodne vytvorená pre moju vlastnú potrebu. Teraz som sa rozhodol týmto "geniálnym" softvérom potešiť aj širokú verejnosť.
Program pracuje v systéme Windows XP alebo novších a vyžaduje NET Framework 4.0.

Aplikácia pozostáva z dvoch samostatných modulov:

  • WordsExcercise - generátor cvičení anglických slovíčok, výrazov a celých viet.
  • VerbsTest - generátor cvičení nepravidelných slovies.


WordsExcercise

Program generuje cvičenia z anglických výrazov a viet, ktoré si užívateľ zapisuje do databázy.

K dispozícii sú dva režimy práce:

Cvičenie:

Program vygeneruje cvičenie z anglických výrazov. Užívateľovi sa zobrazí slovenský výraz a informácia koľko písmen má obsahovať zodpovedajúci anglický výraz. Užívateľ vpisuje anglický výraz a program kontroluje správnosť zápisu. K dispozícii je zobrazenie pomôcok k jednotlivým výrazom (ak si ich užívateľ vložil do databázy). Po skončení cvičenia program spočíta skóre a vyhodnotí úspešnosť.

Testovanie:

Program vygeneruje cvičenie z anglických výrazov. Užívateľovi sa zobrazí slovenský výraz. Užívateľ vpisuje anglický výraz. Program nezobrazuje nijaké pomocné informácie k precvičovaným výrazom. Po skončení testu program spočíta skóre a vyhodnotí úspešnosť.

Aplikácia obsahuje tlačový modul v ktorom si môžete vytlačiť alebo exportovať do *.pdf, *.doc, *.xls všetky vytvorené slovníky a cvičenia. S cvičeniami a testami je možné pracovať aj písomnou formou.

K programu je priložená ukážková databáza anglických výrazov. Užívateľ si môže vytvárať vlastné zoznamy výrazov a slovíčok a tieto potom používať na precvičovanie. Databáza slovíčok je dodávaná len ako inšpirácia pre tvorbu vlastných užívateľských slovníkov. Autor programu nenesie zodpovednosť za gramatickú správnosť použitých anglických výrazov.


VerbsTest

Program generuje cvičenia z anglických nepravidelných slovies, ktoré sú v dodávanej databáze.

K dispozícii sú dva režimy práce:

Cvičenie:

Program vygeneruje cvičenie z nepravidelných slovies. Užívateľovi sa zobrazí slovenský preklad alebo anglický originál nepravidelného slovesa (podľa nastavenia programu). Užívateľ vpisuje požadované sloveso a program kontroluje správnosť zápisu. Po skončení cvičenia program spočíta skóre a vyhodnotí úspešnosť.

Testovanie:

Program vygeneruje cvičenie z nepravidelných slovies. Užívateľovi sa zobrazí slovenský preklad alebo anglický originál nepravidelného slovesa (podľa nastavenia programu). Užívateľ vpisuje požadované sloveso. Po skončení cvičenia program spočíta skóre a vyhodnotí úspešnosť.

Aplikácia obsahuje tlačový modul v ktorom si môžete vytlačiť alebo exportovať do *.pdf, *.doc, *.xls všetky vytvorené slovníky a cvičenia. S cvičeniami a testami je možné pracovať aj písomnou formou.

K programu je priložená databáza anglických nepravidelných slovies. Užívateľ si môže vytvárať vlastné kolekcie nepravidelných slovies a tieto potom používať na precvičovanie. Databázu nepravidelných slovies je možné upravovať a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Autor programu nenesie zodpovednosť za gramatickú správnosť použitých anglických výrazov.


Inštalácia programu:

Program si môžete stiahnuť v dvoch verziách:

Zip archív - určené pre skúsenejších užívateľov. Súbor archívu Verbs&Words.zip je nutné najprv rozbaliť. Spustiteľné programy sú "WordsExcercise.exe" a "VerbsTest.exe".
Vhodné pre Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Stiahnuť Verbs&Words - zip archív

Inštalátor - rozbaliť súbor Verbs&WordsSetup.zip a spustiť program Setup.exe. Inštalácia prebehne automaticky
Vhodné pre Windows Vista, 7, 8, 10.

Stiahnuť Verbs&Words - inštalátor

Verbs&Words Verbs&Words Verbs&Words Verbs&Words Verbs&Words