Photographs

Album : Banská Štiavnica

Show Categories Show albums Show all of the photos

Sekvojovec

Sequoia

Kalvária

Calvary

Lavička

Bench

Rytmus

Rhythm

Cencúle

Icicles

Zima v B.Š.

Winter in B.Š.

Trhy v meste III.

Market in the city III.

Trhy v meste IV.

Market in the city IV.

Trhy v meste II.

Market in the city II.

Trhy v meste

Market in the city

Nika

Nika

Náco

Statue of Náco

Námestie sv. Trojice

Holly Trinity Square

Ulička IV.

Alleyway IV.

Ulička III.

Alleyway III.

Ulička II.

Alleyway II.

Schody

Stairs

Okná

Windows

Veže a komíny IV.

Towers and Chimneys IV.

Strecha

Roof

Veže a komíny II.

Towers and Chimneys II.

Veže a komíny

Towers and Chimneys

Dve veže V.

Two towers V.

Dve veže VI.

Two towers IV.

Dve veže III.

Two towers III.

Dve veže II.

Two towers II.

Ulička

Alleyway

Reliéf II.

Relief II.

Reliéf

Relief

Sinagoga

Sinagoga

Obchod

Shop

A. Kmeť

A. Kmeť statue

Večer v meste

Evening in the town

Ružica

Rosette

Botanická záhrada

Botanical Garden

Nový zámok

New Castle

Nový Zámok v zime

New Castle in winter

Dve veže

Two towers

Piargska brána

Piarg Gate

Centrum v zime

Downtown in winter

Reálne Gymnázium

Grammar School

Bývalá Banská Akadémia

The former Mining Academy

Botanická záhrada

Botanical Garden

Námestie - detail

Square - detail

Galéria Jozefa Kollára

Gallery of Jozef Kollár